Giải quyết khiếu nại

GIẢI QUYẾT SỰ CỐ VÀ KHIẾU NẠI

1. Sự cố phát sinh trong quá trình đặt chỗ, hủy chỗ

Trong quá trình đặt chỗ trên website dsafe.vn, nếu có bất kì sự cố nào trong quá trình đặt chỗ bao gồm nhưng không giới hạn ở :

  • Điền và xác nhận thông tin đặt tài xế
  • Quá trình thanh toán
  • Hủy chỗ và hoàn tiền

Khách hàng hãy sử dụng một trong những hình thức hỗ trợ sau:

2. Sự cố phát sinh khi sử dụng dịch vụ
  • Trong trường hợp xảy ra khiếu nại liên quan đến thời gian phục vụ. Cơ sở để giải quyết tranh chấp là thông tin khách hàng đã cung cấp về thời gian đón đã ghi nhận trên hệ thống và thời gian chờ được qui định chi tiết trong Chính sách vận chuyển của chúng tôi. Nếu tài xế vi phạm về thời gian đã qui định, khách hàng có quyền khiếu nại đòi bồi thường.
  • Trong trường hợp xảy ra những khiếu nại liên quan đến thái độ và chất lượng phục vụ của tài xế cũng như chất lượng phương tiện. Cơ sở để giải quyết tranh chấp là những nội dung Quí khách trao đổi trực tiếp với tổng đài (đã được ghi âm) hoặc các tài liệu chứng minh như ảnh chụp, file âm thanh, lời khai của bên thứ ba do Quí khách cung cấp.
  • Trường hợp xảy ra rủi ro về an giao thông không mong muốn trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng và tài xế tự giải quyết mọi vấn đề, công ty chỉ hỗ trợ về mặt pháp lý.

Tất cả các sự cố phát sinh khi sử dụng dịch vụ, Quí khách vui lòng liên hệ để được hỗ trợ bằng một trong các cách sau:

  • Phản ánh trực tiếp với hãng vận chuyển trực tiếp phục vụ
  • Gọi điện về Tổng đài: +84 813 68 7272
3. Sự cố phát sinh khác
  • Khi có bất kỳ sự cố nào phát sinh, cơ sở đầu tiên để giải quyết tranh chấp căn cứ vào Chính sách vận chuyển và các Hướng dẫn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết các khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ đặt chỗ trực tuyến.
  • Nếu những nỗ lực đó thất bại, khách hàng phải đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại, tranh chấp của khách hàng đối với chúng tôi đều được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Vui lòng liên hệ bằng một trong các cách sau khi cần hỗ trợ:


DSafe.vn – Dịch vụ lái xe hộ Vũng Tàu

Phone